Kalite Politikamız

Özlem Et

'

Bugün kalite kontrolün anlamı hem Avrupa birliğine geçiş sürecinde alınan uyum yasalarıyla hem de gelişen bilinç düzeyiyle; her geçen gün insanlar tarafından talep edilen aynı zamanda da zorunluluktan doğan bir anlam kazanmaktadır.

28 Haziran 1995 Tarihinde alınan 560 sayılı “gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararname” ile yürürlüğe giren ve yasal zorunluluk olan HACCP sistemi de bu süre içinde Türkiye’de gündeme gelen bir kalite güvence sistemidir.

HACCP sistemi “Haward Anlysis Critical Control Point” yani kritik kontrol noktalarını tehlikeli analizi ilk çıkışı 1959 da NASA tarafından uzayda kullanılacak astronotların gıdalarının her türlü güvenliğini sağlamak için kuruldu. HACCP sistemi zamanla A.B.D. de endüstriye uyarlanmış ve giderek Avrupa’ya yayılarak topluluk ülkeleri gerekli sektörlerinde uygulanmaya başlanmıştır. 1970 yılından itibaren A.B.D de FDA resmi denetimleri sırasında HACCP sistemini et, süt gibi sektörlerde zorunluluk haline getirilmiştir.

Özlem Et bu belgeyi alınması çok zor olan TSE’den almıştır ve tüm çalışanları hijyen ve sanitasyon eğitimi almıştır.